ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2015-09-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie usługi audytu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 117.2 KiB)
 • Oferta (PDF, 36 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (PDF, 37.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 38.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do oferty – Wykaz osób (PDF, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do oferty – Wykaz wykonanych usług (PDF, 38.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do oferty - Oświadczenie wykonawcy przeprowadzającego audyt (PDF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do oferty - Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt (PDF, 53 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (PDF, 23.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 81.3 KiB)
 • Wynik (DOC, 247.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2014-01-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 334.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2013-08-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie usługi audytu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zaproszenie do zlożenia oferty (DOC, 190 KiB)
 • Formularz oferty audyt (DOC, 123 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 93 KiB)
 • załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 92.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do oferty wykaz osób (DOC, 98.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do oferty Wykaz wykon.usług (DOC, 97 KiB)
 • Załącznik nr 5 do oferty oświadczenie wykonawcy przeprowadzającego audyt (DOC, 76.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do oferty oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt (DOC, 75.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 145 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 244 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2013-08-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zaproszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 123 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty - formularz cenowy (DOC, 85 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 93 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 128 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 243.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2013-02-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 35 KiB)