ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2010-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2010-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku byłej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie na budynek administracyjno-biurowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Szczytnie, ul. Kościuszki 14
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 94 KiB)
 • SIWZ KPPSP (DOC, 173.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 53 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 ustawy (DOC, 26.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 24 brak wykluczenia (DOC, 25 KiB)
 • oświad.posiadane uprawnienia (DOC, 26 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 35.5 KiB)
 • projekt umowy roboty budowlane (DOC, 96.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa KPPSP ul Kosciuszki (ZIP, 27.5 MiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 36.5 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2010-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, przy ul. Sienkiewicza 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 81 KiB)
 • SIWZ sieć strukturalna (DOC, 166 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 52.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 ustawy (DOC, 26.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 24 ustawy (DOC, 25.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 35.5 KiB)
 • projekt umowy sieć strukturalna (DOC, 95 KiB)
 • dokumentacja sieć komput (ZIP, 1.2 MiB)
 • specyfikacja techniczna sieć komputerowa (PDF, 207.6 KiB)
 • przedmiar robót sieć komputer (PDF, 94.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ (DOC, 42 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 do SIWZ (DOC, 31.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 44 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2010-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku byłej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie na budynek administracyjno-biurowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Szczytnie, ul. Kościuszki 14
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 92.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 184 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 54 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 ustawy (DOC, 26.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 24 ustawy (DOC, 25.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 35.5 KiB)
 • projekt umowy roboty budowlane (DOC, 94.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 531.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa KPPSP ul. Kościuszki (ZIP, 25.2 MiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2010-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych wyszczególnionych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 75.5 KiB)
 • siwz na mater.biur (DOC, 149.5 KiB)
 • Formularz cenowy - przetarg nieogr.2010 (DOC, 504.5 KiB)
 • wzory teczek i kalendarza (ZIP, 660 KiB)
 • oświadczenie z art. 22 ustawy (DOC, 28.5 KiB)
 • oświadczenie z art. 24 (DOC, 27.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 49.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 39 KiB)
 • informacja o wyborze (DOC, 32.5 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2009-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 32 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia usługi ubezpieczenia mienia (DOC, 89 KiB)
 • PROGRAM UBEZPIECZENIA 2010 zał. nr 1 (DOC, 113.5 KiB)
 • załączniki 2-6 - wykaz mienia objętego ubezpieczeniem (XLS, 102 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 20.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 i 24 ustawy (DOC, 14 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 31.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty na ubezpieczenie mienia (DOC, 34.5 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2009-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów 19 osobowych + 1 (łącznie z kierowcą) przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla 1 wózka inwalidzkiego i 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu 8 osobowego + 1 ( łącznie z kierowcą) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla 1 wózka inwalidzkiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 109 KiB)
 • SIWZ oferty częściowe autobusy (DOC, 238.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ Autobus 19 + 1 (DOC, 94.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWA Mikrobus 8+1 (DOC, 84 KiB)
 • formularz oferty częściowe dostawa (DOC, 38.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 i 24 ustawy (DOC, 29 KiB)
 • Umowa dostawy pojazdu 8+1 (DOC, 49.5 KiB)
 • Umowa dostawy pojazdu 19+1 (DOC, 50.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • nformacja o wyborze oferty (DOC, 56 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2009-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ dostawa tablc rejestracyjnych (DOC, 73 KiB)
 • Formularz oferty tablice rejestracyjne (DOC, 18 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 i 24 ustawy (DOC, 14.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 36.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostawa tablic (DOC, 36.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty dostawa tablic rejestracyjnych (DOC, 33 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2009-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 70.5 KiB)
 • SIWZ budowa boiska (DOC, 146 KiB)
 • formularz oferty boisko (DOC, 52.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 i 24 ustawy (DOC, 29 KiB)
 • Wykaz osób budowa boisk (DOC, 36.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 34.5 KiB)
 • projekt umowy boisko (DOC, 90 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 5.5 MiB)
 • PROJEKT ELEKTRYCZNY (ZIP, 1.2 MiB)
 • PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ZIP, 2.6 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 951.5 KiB)
 • Przedmiar robót-boisko wielofunkcyjne (PDF, 75 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • Odpowiedz na zapytanie nr 2 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 32.5 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2009-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty obejmujące rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i posesji położonych na terenie Gminy Wielbark, Powiat Szczycieński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 72.5 KiB)
 • SIWZ usunięcie azbestu (DOC, 170.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 i 24 ustawy (DOC, 29 KiB)
 • oświadczenie akty prawne (DOC, 28.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 35 KiB)
 • Wykaz środków transportu (DOC, 33.5 KiB)
 • projekt umowy usunięcie azbestu (DOC, 116.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (DOC, 76.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 44 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2009-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2009-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 67.5 KiB)
 • SIWZ budowa hali Z.S. nr 2 (DOC, 146.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • oświadcz. z art. 22 i 24 ustawy (DOC, 29 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 36.5 KiB)
 • wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 92 KiB)
 • dokumentacja projektowa hala sportowa ZSnr 2 (ZIP, 39.1 MiB)
 • dokumentacja zaplecze z salami dydaktycznymi (ZIP, 15 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 do SIWZ (DOC, 36 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 3 do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 41.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji