ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2013-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa w zakresie zakupu i dostawy artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania poczęstunku w trakcie spotkań realizowanych w ramach projektu pn.: Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie (DOC, 95.5 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOC, 319.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2013-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci w ramach projektu pn.: Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 148.5 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikam (DOC, 294 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2013-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa w zakresie pełnienia funkcji: Koordynatora merytorycznego, Asystentki/ta kierownika projektu, Specjalisty ds. monitoringu w projekcie pn.: Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (DOC, 71.5 KiB)
 • SIWZ wraz z zalacznikami (DOC, 309 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.5 MiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2013-08-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie usługi audytu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zaproszenie do zlożenia oferty (DOC, 190 KiB)
 • Formularz oferty audyt (DOC, 123 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 93 KiB)
 • załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 92.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do oferty wykaz osób (DOC, 98.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do oferty Wykaz wykon.usług (DOC, 97 KiB)
 • Załącznik nr 5 do oferty oświadczenie wykonawcy przeprowadzającego audyt (DOC, 76.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do oferty oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt (DOC, 75.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 145 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 244 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2013-08-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zaproszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 123 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty - formularz cenowy (DOC, 85 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 93 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 128 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 243.5 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2013-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest Turnus rehabilitacyjno- szkoleniowy dla 17 osób niepełnosprawnych + 2 opiekunów połączony z kursem komputerowym i kursem wizażu dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POKL..
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 31.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 394.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 (DOCX, 21.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 (DOCX, 13.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 (DOCX, 12 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 (DOCX, 12.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 (DOCX, 12 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 (DOCX, 394.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 (DOCX, 11.8 KiB)
 • POWIADOMIENIE o zmianach w SIWZ (DOC, 401.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 406 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2013-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana pokrycia dachu budynku administracyjno-mieszkalnego w Szczytnie przy ul. Lipperta 10
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 91 KiB)
 • SIWZ wymiana pokrycia dachu (DOC, 176.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 25.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 103 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 263 KiB)
 • Przedmiary robót (PDF, 68 KiB)
 • RZUT DACHU (JPG, 269.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 20.8 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2013-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przedmiotem zamówienia jest Turnus rehabilitacyjno- szkoleniowy dla 17 osób niepełnosprawnych + 2 opiekunów połączony z kursem komputerowym i kursem wizażu dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POKL..
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 27.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 243.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 (DOCX, 54.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 (DOCX, 47.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 (DOCX, 12 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 (DOCX, 12.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 (DOCX, 12 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 (DOCX, 46.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 (DOCX, 11.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 53.1 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2013-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego położonego przy ulicy Niepodległości 15 w Szczytnie z przeznaczeniem na mieszkanie dla wychowanków Domu Dziecka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 168.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 78 KiB)
 • Zał. nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Zał. nr 2 oświadczenie art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Zał. nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 26 KiB)
 • Zał. nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 27 KiB)
 • Zał. nr 5 wykaz robót budowl. (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał. nr 6 wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • Zał. nr 7 zobowiąz. innego podmiotu (DOC, 27.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 105.5 KiB)
 • specyfikacja techniczna - roboty budowlane (PDF, 742.6 KiB)
 • przedmiar - budowlany (PDF, 2 MiB)
 • przedmiar - elektryczny (PDF, 783.9 KiB)
 • przedmiar - sanitarny (PDF, 924.4 KiB)
 • Dokumantacja projektowa (ZIP, 15.1 MiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 39 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2013-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazową w istniejącym pomieszczeniu technicznym, w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 93.5 KiB)
 • SIWZ kotłownia KPPSP (DOC, 182 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 25.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 105.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 7 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 270.4 KiB)
 • Kotłownia - przedmiar (PDF, 110.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ (DOC, 42 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 35.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji