ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2014-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 415.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy (DOC, 167.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 66 KiB)
 • Projekt umowy po poprawkach (DOC, 67 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 100.1 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2014-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-18 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 136 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 484.9 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 8.2 MiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2014-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-17 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 107 KiB)
 • SIWZ (DOC, 276.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń (DOC, 175.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Wzór umowy dla część I (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik Nr 2b - Wzór umowy dla część II zamówienia (DOC, 138 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Program ubezpieczenia (DOC, 437.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego (XLS, 240 KiB)
 • odpowiedź na zapytanie (PDF, 4.3 MiB)
 • informacja wybór oferty (PDF, 688.5 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2014-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku mieszkalnego w Pasymiu przy ul. Dworcowej 31, na działce nr 354 obręb 4 Pasym, 2. Wymiana instalacji odgromowej i naprawa ubytku na elewacji południowej budynku domu dziecka w Pasymiu przy ul. Dworcowej 29, na działce nr 354 obręb 4 Pasym.
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 103.5 KiB)
 • SIWZ remont Pasym (DOC, 212 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 24.5 KiB)
 • projekt umowy roboty budowlane (DOC, 128 KiB)
 • dokumentacja ul. Dworcowa 29 (ZIP, 3.2 MiB)
 • Dokumentacja ul. Dworcowa 31 (ZIP, 6.8 MiB)
 • specyfikacje techniczne (ZIP, 5.8 MiB)
 • przedmiary robót (ZIP, 200.1 KiB)
 • zdjęcia budynek nr 29 (ZIP, 23.7 MiB)
 • zdjęcia budynek nr 31 (ZIP, 26.8 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 377.7 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2014-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na budowę hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 68.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 33.5 KiB)
 • wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (DOC, 26 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 92.5 KiB)
 • Mapa SOSW (PDF, 1001.2 KiB)
 • odpowiedz na zapytanie (PDF, 439.4 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 244.5 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2014-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu zabytkowego budynku Kaplicy przyszpitalnej w Szczytnie, ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/7 obręb 5 miasta Szczytno.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 104.5 KiB)
 • SIWZ remont kaplicy (DOC, 214.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 57 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 24.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 129.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 19.2 MiB)
 • specyfikacje techniczne (ZIP, 394.6 KiB)
 • przedmiary robót I etap (ZIP, 1.6 MiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 33 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2014-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 223.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 716.5 KiB)
 • zmiana ogłoszenia 1 (DOC, 34 KiB)
 • zmiana ogłoszenia 2 (DOC, 50 KiB)
 • SIWZ- po zmianach (DOC, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 4.4 MiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2014-01-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 334.1 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2013-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) dla potrzeb Powiatu Szczycieńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Szczycieńskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 76.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenia z art. 22 ust.1 (DOC, 26 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz obiektów (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy - Pełnomocnictwo (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 24 ust.1 (DOC, 25.5 KiB)
 • Odpowiedz na zapytanie 1 (DOC, 50.5 KiB)
 • Odpowiedz na zapytanie 2 (DOC, 631 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 34.5 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2013-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaje przesyłek oraz szacunkowe ilości tych przesyłek określono w załączniku nr 2 do SIWZ.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 72 KiB)
 • SIWZ (DOC, 151 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy (DOC, 127 KiB)
 • Załącznik nr 3 oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 4 oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 5 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 25.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 53.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Nr 1 - usługa pocztowa (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach (DOC, 111 KiB)
 • Projekt umowy - po zmianach (DOC, 70 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Nr 2 - usługa pocztowa (PDF, 608.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 33.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji