ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2016-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek archiwum przy ul. Wincentego Pola 4 w Szczytnie, na działce nr 229/1 obręb 5 M. Szczytno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 350667-2016 (PDF, 3.4 MiB)
 • Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 44.7 MiB)
 • Zapytanie nr 1 do SIWZ (PDF, 496.3 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 421.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 424.1 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2016-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.1 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 9.5 MiB)
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 33.6 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 41.5 KiB)
 • formularz cenowy (DOC, 42 KiB)
 • oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 27.9 KiB)
 • oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 34.6 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 145.5 KiB)
 • wykaz punktów poboru energii zał. nr 1 do umowy (XLSX, 44.9 KiB)
 • pełnomocnictwo zał. nr 2 do umowy (DOC, 57 KiB)
 • odpowiedź na zapytania_21.11.2016 r. (PDF, 5.3 MiB)
 • informacja art. 86 ust.5_Pzp (PDF, 259.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 365.5 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2016-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek archiwum przy ul. Wincentego Pola 4 w Szczytnie, na działce nr 229/1 obręb 5 M. Szczytno.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (DOC, 286 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 61 KiB)
 • Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (DOC, 30 KiB)
 • Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (DOC, 29.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (DOC, 28.5 KiB)
 • Informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (DOC, 31 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 30 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 150.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 32.4 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 594.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2016-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-26 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie w sprawie publicznego transportu drogowego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 701.8 KiB)
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne w zakresie transportu publicznego (PDF, 974.3 KiB)
 • Ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (PDF, 222.1 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 818.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 725.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 462 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2015-09-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie usługi audytu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 117.2 KiB)
 • Oferta (PDF, 36 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (PDF, 37.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 38.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do oferty – Wykaz osób (PDF, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do oferty – Wykaz wykonanych usług (PDF, 38.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do oferty - Oświadczenie wykonawcy przeprowadzającego audyt (PDF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do oferty - Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt (PDF, 53 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (PDF, 23.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 81.3 KiB)
 • Wynik (DOC, 247.5 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2015-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertry (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 3 - karta opisowa pojazdu (DOC, 66 KiB)
 • odpowiedz na zapytanie 1 (PDF, 171.5 KiB)
 • odpowiedz na zapytanie 2 (PDF, 153 KiB)
 • odpowiedz na zapytanie 3 (PDF, 167.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 287 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2015-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie przy ul. Korczaka 4, na działce nr 568/4 i 569/2 obręb 2 Miasta Szczytno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 125 KiB)
 • SIWZ bud. hali (DOC, 248.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 25 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 138 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 75.3 MiB)
 • Specyfikacja techniczne (ZIP, 7.4 MiB)
 • przedmiary robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 554.4 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2015-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym w Szczytnie przy ul. Korcza 4, na działce nr 568/4 i 569/2 obręb 2 Miasta Szczytno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 123.5 KiB)
 • SIWZ budowa hali (DOC, 238.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 25 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 142.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 74.3 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 7 MiB)
 • przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • odpowiedź na zapytania 1 (PDF, 747.6 KiB)
 • przedmiar wyposażenie sportowe (PDF, 116.9 KiB)
 • odpowiedź na zapytania 2 (PDF, 652.6 KiB)
 • uzupełnienie dokumentacji hala (ZIP, 573.2 KiB)
 • odpowiedź na zapytania 3 (PDF, 4.1 MiB)
 • uzupełnienie dokumentacji nr 2 (ZIP, 1.9 MiB)
 • odpowiedź na zapytania 4 (PDF, 1.4 MiB)
 • odpowiedź na zapytania 5 (PDF, 4.7 MiB)
 • uzupełnienie dokumentacji do odpowiedzi 5 (ZIP, 1.4 MiB)
 • odpowiedź na zapytanie 6 (PDF, 1.7 MiB)
 • uzupełnienie dokumentacji do odpowiedzi 6 (ZIP, 41.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 271.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 512.1 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2014-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) dla potrzeb Powiatu Szczycieńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Szczycieńskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 82 KiB)
 • SIWZ dostawa energii (DOC, 201.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 92.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz oferty (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 26 KiB)
 • Załącznik nr 6 – projekt umowy (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - wykaz obiektów (DOC, 89.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy – pełnomocnictwo (DOC, 39.5 KiB)
 • odpowiedz na zapytanie 1 (PDF, 271.7 KiB)
 • odpowiedź na zapytanie 2 (DOC, 42 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty zmodyfikowany (DOC, 45 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 407 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2014-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku mieszkalnego w Pasymiu przy ul. Dworcowej 31, na działce nr 354 obręb 4 Pasym, 2. Wymiana instalacji odgromowej i naprawa ubytku na elewacji południowej budynku domu dziecka w Pasymiu przy ul. Dworcowej 29, na działce nr 354 obręb 4 Pasym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 104 KiB)
 • SIWZ remont Pasym (DOC, 217.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie posiadane uprawnienia (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 25 KiB)
 • projekt umowy roboty budowlane (DOC, 127 KiB)
 • dokumentacja ul. Dworcowa 29 (ZIP, 3.2 MiB)
 • Dokumentacja ul. Dworcowa 31 (ZIP, 6.8 MiB)
 • specyfikacje techniczne (ZIP, 5.8 MiB)
 • przedmiary robót (ZIP, 200.1 KiB)
 • zdjęcia budynek nr 29 (ZIP, 23.7 MiB)
 • zdjęcia budynek nr 31 (ZIP, 26.8 MiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 580 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji