ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 144861
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 179646
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 35592
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 29885
Pozwolenia - łączność publiczna 1438
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 3531
Deklaracja dostępności 5843
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 613
Ochrona Danych Osobowych 7449
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 12522
Nieodpłatna pomoc prawna 53047
Petycje 9475
Sprawy petentów 1478
Organizacja działania samorządu powiatowego 15288
Podstawy prawne 7596
Zadania Powiatu 8547
Kierownictwo Powiatu 23313
Starosta 17433
Wicestarosta 20480
Sekretarz 14850
Skarbnik 14051
Regulamin organizacyjny 37288
Statut Powiatu 35345
Organy Powiatu 24514
Rada Powiatu 10330
Skład Rady 19617
Komisje 20221
Rada Powiatu 3825
Zaproszenia i Protokoły 8809
Interpelacje i Zapytania 10540
Zarząd Powiatu 22171
Skład Zarządu 15518
Struktura Powiatu 21287
Powiatowe Osoby Prawne 11475
Jednostki organizacyjne 200069
Służby, Inspekcje, Straże 55841
Spis telefonów 173435
Wydziały i stanowiska 156551
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 9289
Wydział Architektury i Budownictwa 110461
Wydział Finansowo-Budżetowy 15542
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 19011
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 92459
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 151793
Wydział Organizacyjny 15524
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 15933
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 20151
Wydział Promocji i Współpracy 7045
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 52407
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 49716
Biuro Rady 12909
Radca Prawny 14037
Stanowisko ds. Kadr 7091
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 26895
Zamówienia publiczne 404417
Zamówienia publiczne aktualne 62489
Zamówienia publiczne w toku 10264
Zamówienia publiczne archiwalne 4568
Wyniki zamówień publicznych 4847
Wyniki innych postępowań 3734
Procedury załatwiania spraw 27079
Wydziały / Stanowiska 539193
Sprawy 753140
Majątek i finanse 12133
Plany finansowe 26259
Sprawozdania finansowe 923
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 905
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 3063
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 4029
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 4349
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 2929
Budżet 2022 138
Budżet 2021 5003
Budżet 2020 13448
Budżet 2019 17818
Budżet 2018 28864
Budżet 2017 38112
Budżet 2015 40635
Budżet 2016 35917
Budżet 2014 37975
Budżet 2013 39867
Budżet 2011 36976
Budżet 2012 42874
Budżet 2010 33488
Budżet 2009 31798
Budżet 2008 23468
Budżet 2007 23612
Budżet 2006 17794
Wykaz mienia 7118
Oświadczenia majątkowe 41232
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 2245
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 9546
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 14133
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 9707
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 13387
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 12220
Akty prawne 13637
Uchwały Zarządu 2508749
Uchwały Rady Powiatu 2651587
Zarządzenia Starosty 14722
Gospodarka nieruchomościami 51394
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 77964
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 346534
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 164479
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 15598
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 34589
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 120047
Informacje nieudostępniane 13320
Strategie, raporty, opracowania 33810
Współpraca z innymi samorządami 42078
Konkursy i ogłoszenia 1237090
Wybory Samorządowe 2814
Wybory Samorządowe 2018 38727
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 16217
Wydział Budownictwa i Architektury 83789
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 910
Pozwolenia zintegorwane 4966
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 7331
Organizacje pozarządowe 185120
Przydatne pliki do pobrania 26128
Oferty pozakonkursowe 108265
Otwarte konkursy ofert 194599
Konsultacje społeczne 46364
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 9088
Ewidencja stowarzyszeń 36753
Biuro Rzeczy Znalezionych 22415
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 7695
Strona główna 14187
Instrukcja korzystania z BIP 7963
O Biuletynie 6823
Rejestr zmian 2939501
Redakcja Biuletunu 14732
Instrukcja obsługi 6786
Pliki do pobrania 40220
Mapa serwisu 7603

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 552431
Plan postępowań o udzielenie zamówień 20718
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 112585
Informacje o naborze 682623
Aktualności 71991