ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 263518
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 210428
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 67647
w 2022 r. 5718
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 62737
w 2022 r. 4886
Pozwolenia - łączność publiczna 2201
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 7606
Deklaracja dostępności 9374
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1428
Ochrona Danych Osobowych 9412
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 27854
Nieodpłatna pomoc prawna 69521
Petycje 24250
Organizacja działania samorządu powiatowego 16182
Podstawy prawne 8701
Zadania Powiatu 9808
Kierownictwo Powiatu 25005
Starosta 19337
Wicestarosta 23765
Sekretarz 16869
Skarbnik 15854
Regulamin organizacyjny 41868
Statut Powiatu 42583
Organy Powiatu 26844
Rada Powiatu 11612
Skład Rady 23361
Komisje 24327
Rada Powiatu 5115
Zaproszenia i Protokoły 46727
Zaproszenia i Protokoły na lata 2018-2023 3280
Interpelacje i Zapytania 54763
Zarząd Powiatu 24855
Skład Zarządu 18629
Struktura Powiatu 22586
Powiatowe Osoby Prawne 13006
Jednostki organizacyjne 226912
Służby, Inspekcje, Straże 64981
Spis telefonów 200197
Wydziały i stanowiska 166554
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 10642
Wydział Architektury i Budownictwa 129854
Wydział Finansowo-Budżetowy 18797
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 22571
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 108232
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 178668
Wydział Organizacyjny 18551
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 19017
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 23508
Wydział Promocji i Współpracy 8553
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 63951
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 60540
Radca Prawny 16467
Stanowisko ds. Kadr 8607
Polityka Antykorupcyjna 0
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 29849
Zamówienia publiczne 461946
Zamówienia publiczne aktualne 63199
Zamówienia publiczne w toku 10686
Zamówienia publiczne archiwalne 5053
Wyniki zamówień publicznych 5260
Wyniki innych postępowań 4116
Procedury załatwiania spraw 29053
Wydziały / Stanowiska 655945
Sprawy 885934
Majątek i finanse 41096
Plany finansowe 30480
Sprawozdania finansowe 1234
Sprawozdania finansowe - 2022 r. 950
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 3194
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 5470
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 5462
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 5664
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 3839
Budżet 2023 125
Budżet 2022 4122
Budżet 2021 11723
Budżet 2020 21082
Budżet 2019 23055
Budżet 2018 35676
Budżet 2017 45284
Budżet 2015 47986
Budżet 2016 42374
Budżet 2014 44715
Budżet 2013 46809
Budżet 2011 43537
Budżet 2012 50320
Budżet 2010 39325
Budżet 2009 36880
Budżet 2008 27716
Budżet 2007 28114
Budżet 2006 21237
Wykaz mienia 8207
Oświadczenia majątkowe 76825
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 499
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 3026
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 5300
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 12533
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 17498
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 11335
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 15552
Akty prawne 14664
Uchwały Zarządu 3006292
Uchwały Rady Powiatu 3170127
Zarządzenia Starosty 30842
Gospodarka nieruchomościami 67738
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 111479
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 418669
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 204766
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 18102
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 40900
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 143873
Informacje nieudostępniane 14912
Strategie, raporty, opracowania 42142
Współpraca z innymi samorządami 49416
Konkursy i ogłoszenia 1412713
Wybory Samorządowe 3370
Wybory Samorządowe 2018 47149
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 18607
Wydział Budownictwa i Architektury 98711
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1221
Pozwolenia zintegorwane 7324
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 16367
Organizacje pozarządowe 219353
Przydatne pliki do pobrania 32157
Oferty pozakonkursowe 126367
Otwarte konkursy ofert 223861
Konsultacje społeczne 56483
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 11049
Ewidencja stowarzyszeń 54165
Biuro Rzeczy Znalezionych 59247
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 8396
O Biuletynie 7577
Rejestr zmian 3661305
Redakcja Biuletunu 17158
Instrukcja obsługi 7440
Pliki do pobrania 44377
Mapa serwisu 8290

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 616608
Plan postępowań o udzielenie zamówień 24715
Szacowanie wartości zamówienia 3997
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 133527
Informacje o naborze 823642
Aktualności 120298