ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:09 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości działki nr 90 w obrębie Narajty, gmina Pasym Marek Dudo
12:53:32 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości działki nr 288/1 w obrębie Rumy, gmina Dźwierzuty Marek Dudo
12:37:20 Zmiana statusu elementu informacja Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - status archiwalny Marek Dudo
12:36:49 Zmiana statusu elementu informacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: likwidację rowu przydrożnego przy DK nr 57 strona prawa od km 83+840 do km 84+101 (ul. Wielbarska w Szczytnie) na działce nr 300, położonej w obrębie geodezyjnym 5 miasta Szczytno i wykonanie urządzenia wodnego obejmującego rozbudowę przepustu DN 600 w ciągu rowu drogowego DK nr 57 strona lewa pod skrzyżowania z ul. Przemysłową w Szczytnie na działce nr 300 położonej w obrębie geodezyjnym 5 miasta Szczytno , powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. - status archiwalny Marek Dudo
12:20:18 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku - 2022 r. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:18 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku - 2022 r. Marek Dudo
15:00:57 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:23:23 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku - 2022 r. Marek Dudo
12:19:54 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo
12:19:20 Upublicznienie elementu informacja 2022 Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji