ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:15 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo
15:09:10 Upublicznienie elementu Interpelacje Dotyczy: Remontu chodnika w miejscowości Jeleniowo, gm. Dźwierzuty Marek Dudo
14:58:55 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo
14:54:39 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Marek Dudo
14:08:10 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo
14:07:51 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo
08:05:54 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. prowadzenie linii kablowej 15 kV przez rzekę Sawicę, na terenie działek nr 41 i 45, położonych w obrębie geodezyjnym Sedańsk, gmina Szczytno, powiat szczycieński. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o przystąpieniu do opracowania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego do roku 2030" - Nazwa elementu do którego przynależy: Strategie, raporty, opracowania Marek Dudo
10:50:07 Upublicznienie elementu Interpelacje Dotyczy: Zapytania w związku z pismem Dyrektor PCPR Pani Elżbiety Drozdowicz, czy Starostwo Powiatowe w Szczytnie ubiegało się o przyznanie pomocy finansowej od PFRON z przeznaczeniem dla potrzeb jakie określiła w piśmie Pani Dyrektor Marek Dudo
10:44:23 Upublicznienie elementu Interpelacje Dotyczy: Wykonania oznakowania poziomego dróg, zamontowania witaczy na głównych drogach dojazdowych, złożenia wniosku o realizację zadania inwestycyjnego przebudowa ulicy Władysława IV Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji