ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2009-12-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:18:53 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-12-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:40:18 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 32/15, obręb Nowiny, gmina Szczytno Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:04:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie- PINB w SZCZYTNIE Robert Rafalski
08:56:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC) Robert Rafalski
08:56:53 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC) Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-12-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:07:52 Edycja elementu informacja Zawiadomienie Robert Rafalski
12:07:44 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-12-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:10 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie Robert Rafalski
13:04:06 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-12-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:52:38 Deaktywacja elementu informacja Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Robert Rafalski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony