ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:42:55 Edycja elementu informacja Zaproszenia i protokoły rok 2022 Marek Dudo
12:42:07 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:15:31 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo
09:50:07 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki Skarbu Państwa nr 67/3 w obrębie Lipowiec, gmina Szczytno Marek Dudo
09:50:07 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki Skarbu Państwa nr 19/1 w obrębie Małdaniec, gmina Szczytno Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:02:16 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 146/2 w obrębie Lipowa Góra Wschodnia o nieuregulowanym stanie prawnym Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:39:52 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce nr 938/12, położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno, powiat szczycieński. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:04:30 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo
14:03:31 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku - 2022 r. Marek Dudo
08:56:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ab.6740.2.3.2022 z dnia 20.06.2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o częściowe wygaszenie decyzji nr 2/2019 wydanej przez Starostę Szczycieńskiego w dniu 20 grudnia 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały". Wygaszenie w części decyzji nr 2/2019 wydanej w dniu 20 grudnia 2019 r. obejmuje odcinek drogi od 0+000,00 do km 1+483,40 w Powiecie Szczycieńskim w obrębie geodezyjnym 0001 Brajniki gmina Jedwabno na działkach. Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony