ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Szczycieńskiego

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 09:02:55

Termin załatwienia

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

Inspektor Dominik Żołobowski – Skarb Państwa, Inspektor Ewa Rodziewicz – Mienie Powiatu

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 14 w Szczytnie.

pok. nr 8 Skarb Państwa
pok. nr 12 Mienie Powiatu

Telefon kontaktowy

(089) 624-70-64 Skarb Państwa, (089) 624-70-67 Mienie Powiatu

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 14 w Szczytnie.

pok. nr 8 Skarb Państwa
pok. nr 12 Mienie Powiatu

Wymagane Dokumenty

Do oddania w trwały zarząd niezbędne jest złożenie wniosku. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem następuje w formie przetargowej oraz w formie bezprzetargowej w sytuacjach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odrębnych przepisów.

Czas realizacji

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,  zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225poz. 1635 z zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Starosty przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej wydania za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego. Od decyzji dotyczących nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Uwagi

  1. Własność nieruchomości przechodzi na rzecz osoby uprawnionej w drodze decyzji.
  2. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.     Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor Serwisu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Horodyski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-11 09:02:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-11 09:02:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11 15:33:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4852 raz(y)