Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 13:09:10

Termin załatwienia

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

Osoba kontaktowa

inspektor Lidia Kesler- Tłoczkowska

Miejsce załatwienia

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 22

Sposób załatwienia

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Starostwa (pokój 214 na II piętrze)

Miejsce odbioru

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa

Wymagane Dokumenty

1. zgłoszenie o rozbiórce obiektu budowlanego (druk do pobrania) określające termin rozpoczęcia, rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót;

2.oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3.  w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (zdjęcia), a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Czas realizacji

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

Opłaty

-

Tryb odwoławczy

Od decyzji (sprzeciwu) przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

1. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

 

2. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
 • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

   

  3.       rozbiórka obiektu z pokryciem azbestowo-cementowym powinna być przeprowadzona zgodnie z opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14-08-1998r. (Dz. U. Nr 138, poz. 895) w sprawie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest procedurą usuwania wyrobów zawierających azbest oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

   

   

   

Podstawa prawna

Art. 31 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zam.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Żyłka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 12:50:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 13:09:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 11:25:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7791 raz(y)