Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.

Wydział: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 10:37:59

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Osoba kontaktowa

Wioletta Głąbowska – Inspektor

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój Nr A 202
 

Telefon kontaktowy

(89) 624 70 42

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z projektem robót geologicznych należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie pok. Nr 214 lub przesłać pocztą.
 

Miejsce odbioru

Decyzja jest wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru.
 

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z informacją o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której mają być wykonywane roboty geologiczne i terminem, na jaki ma być zatwierdzony projekt robót geologicznych,
 • projekt robót geologicznych (2 egzemplarze), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji
  (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania
 

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 

Uwagi

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.):
 • nie wymaga zatwierdzenia projekt robót geologicznych, jeżeli roboty geologiczne obejmują wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi (art. 85 ust. 1 pkt 1),
 • projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście (art. 85 ust. 2),
 • rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu (art. 85 ust. 3).
Zgodnie z art. 81 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.):
 • ten, kto uzyskał od starosty decyzje o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, zgłasza właściwemu organowi administracji geologicznej (starosta), zamiar rozpoczęcia robót geologicznych.

Podstawa prawna

 • art. 80 ust. 1 w związku z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Frąckiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Frąckiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 10:11:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Hanna Frąckiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 10:37:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Hanna Frąckiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:09:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6893 raz(y)