ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Wydział: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 10:37:48

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Oleśkiewicz – Pracownik II stopnia/Młodszy referent

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój Nr A 203
 

Telefon kontaktowy

(89) 624 70 07

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie pok. Nr 214 lub przesłać poczta.
 

Miejsce odbioru

Decyzja jest wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru.
 

Wymagane Dokumenty

Wniosek winien zawierać:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela lasu,
  • numer ewidencyjny działki lub działek, obręb geodezyjny, gmina,
  • określenie rodzaju klęski żywiołowej,
  • planowany termin rozpoczęcia odnowienia lub przebudowy drzewostanu.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Przed wydaniem decyzji, starosta uzyskuje opinię nadleśniczego do wniosku właściciela lasu.
 

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Podstawa prawna

  • art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 798 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Frąckiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Frąckiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 09:23:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 10:37:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01 12:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3507 raz(y)