ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntówDrukuj informacjęSprawa: Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów

Szczegóły informacji

Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 09:14:41

Termin załatwienia

Do 14 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Marcin Sakowicz

Miejsce załatwienia

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, p. 5A.

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 32

Sposób załatwienia

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, p. 5A.
Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce odbioru

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, p. 5A.

Wymagane Dokumenty

Zlecenie wykonania wypisu, wyrysu i wypisu z dokumentów ewidencji gruntów.
W przypadku, gdy zleceniodawca nie jest właścicielem nieruchomości przedstawia odpowiednie pełnomocnictwo.

Czas realizacji

Do 14 dni.

Opłaty

a) sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów:
- za pierwszą działkę - 11,84 zł,
- za wypis uproszczony - 5,92 zł,
- za następną działkę - 3,56 zł,
b) sporządzanie na zlecenie stron wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów:
- za pierwszą działkę na wyrysie - 118,37 zł,
- za następną działkę na wyrysie - 11,84 zł,
Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (na podst. par. 2 ust. 5 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 115 poz. 1209).
Nr rachunku Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie 65 88380005 2001 0000 0589 0011

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 26 maja 1989 r. z późn. zmianami),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 115 poz. 1209),
- zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2001 Starosty Szczecineckiego z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie ustalenia cen umownych za czynności związane z obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego nie objęte opłatami urzędowymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielania informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209).

« powrót do poprzedniej strony