ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Pozwolenie na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminęDrukuj informacjęSprawa: Pozwolenie na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę

Szczegóły informacji

Pozwolenie na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:03:52

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Katarzyna Kostiuk

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 02

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Szczytnie, pokój 216.

Miejsce odbioru

Wydział Organizacyjny

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę zawierający:
1.Okreslenia podmiotu
a) stowarzyszenia i organizacje z osobowością prawną,
b) komitety organizowane dla przeprowadzenia zbiórki
2. Cel zbiórki.
3. Plan Organizacyjny zawierający określenie:
a) terminu, terenu oraz sposobu przeprowadzenia zbiórki;
b) ilości osób, które instytucja zamierza zatrudnić przy urządzaniu i przeprowadzaniu zbiórki z wyszczególnieniem, czy mają to być członkowie tej instytucji, instytucji o celach pokrewnych czy też osoby imiennie zaproszone;
c) sumy przewidywanych kosztów, które pociągnie za sobą urządzenie i przeprowadzenie zbiórki, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Władza, która pozwolenie wydała, może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli władza stwierdzi, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 1933 r.).
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                              6 listopada 2003r.w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr  199 poz. 1947).

« powrót do poprzedniej strony