ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicyDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy

Szczegóły informacji

Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:03:50

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Osoba kontaktowa

inspektor Katarzyna Kostiuk

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny, pokój Nr 215

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 02

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. w pokoju  Nr 216 natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pokoju Nr 215. tel. Nr (089) 624-70-02 w godzinach pracy urzędu.

 

Miejsce odbioru

Wydział Organizacyjny, pokój Nr 215

Wymagane Dokumenty

- wniosek, który powinien zawierać:

Ø       nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe , datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

Ø       datę i miejsce zgonu,

Ø       miejsce, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

Ø       miejsce pochówku,

Ø       określenie środka transportu zwłok lub szczątków ( powinien spełniać wymogi § 4 rozporządzenia ),

Ø       nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz serię i numer dokumentu tożsamości

-  akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  ( Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 2007 r. )

 

« powrót do poprzedniej strony