ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:03:48

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Joanna Krasińska

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 17

Sposób załatwienia

Pokój Nr 203 lub sekretariat Starostwa pokój Nr 216.
Poniedziałek-piątek od godz. 8:30 do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać pod tel. 089 624 7015,

tel. sekretariat 089 624 7000.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać informacje i dokumenty:
 
 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 2. numer w rejestrze przedsiebiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
 3. określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także obszaru;
 4. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zaświadczenia; 
 5. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
 6. kserokopię zaświadczeniao nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
 7. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 8. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki;
 9. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej ( DZ.U. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 159 poz. 1664 z późn. zm.).
 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Uwagi

  Ośrodek Szkoleniowy Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i PO PKS SA w Olsztynie, ul. Okrzei 19 p. 3 organizuje kursy w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych niezbędnych do uzyskania licencji na zarobkowy transport drogowy.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (089) 535 71 11, 526 50 11, fax(089) 526 61 25.

  Podstawa prawna

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 204 poz. 2088 z 2004r. z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych inych ustaw (Dz. Nr 180 poz. 1497 z póxn. zm.)
  « powrót do poprzedniej strony