ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne Drukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:03:46

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Joanna Krasińska

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 17

Sposób załatwienia

Pokój Nr 203 lub sekretariat Starostwa pokój Nr 216.
Poniedziałek-piątek od godz. 8:30 do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje na temat zezwoleń można uzyskać pod tel. 089 624 70 15.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:
 1. kserokopie licencji;
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 6. cennik;
 7. wykaz pojazdów, z okresśeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Uzyskane przez przewoźnika potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków nie może powodować nakładania na przewoźników żadnych opłat za korzystanie z tych przystanków.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

 1. kserokopię licencji;
 2. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 

W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej ( DZ.U. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 159 poz. 1664 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od dania jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. Nr 204 poz. 2088 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. Nr 180 poz. 1497 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony