ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnikaDrukuj informacjęSprawa: Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika

Szczegóły informacji

Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:04:17

Termin załatwienia

Wysyłka do PWPW (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) Warszawa w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów, wykonanie praw jazdy przez PWPW 7 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Joanna Krasińska

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 17

Sposób załatwienia

Wnioski o wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy w pokoju Nr 205.
Poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do godz. 15:00. Tel. (089) 624 70 16.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wymagane Dokumenty

2) Fotografia.
3) Posiadane prawo jazdy (przy wymianie).
4) Badanie lekarskie, jeżeli prawo jazdy było wystawione terminowo.
5) Dowód tożsamości.
6) Opłata.

Czas realizacji

Wysyłka do PWPW (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) Warszawa w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów, wykonanie praw jazdy przez PWPW 7 dni.

Opłaty

1. Katalog opłat związanych z wydawaniem i wymianą uprawnień do kierowania pojazdami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury (DZ.U. Nr 219  poz.2162 z 2003r z późn. zm)

- opłata 70,00 zł.


2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada w spawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (DZ.U. Nr 253 poz. 2532 z późn. zm.)

- opłata skarbowa 5,00 zł + 0,50 zł załącznik.


3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłaty ewidencyjnej z dnia 6 czerwca 2005r (DZ. U. Nr 103 poz. 870 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

1. Prawa jazdy podlegające wymianie:

a) wydane od 1 maja 1993r do 30 .06.1999r. – termin wymiany do 30.06.2006r.

b) nie wymienionych w poprzednich terminach - termin wymiany do 30.06.2006r.

Prawa jazdy podlegające wymianie tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany.

2. Fotografia - wyraźna o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji  lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z  zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

3. Wykaz lekarzy uprawnionych do badań kierowców z terenu powiatu szczycieńskiego :

- Elżbieta Barczewska, Zdzisław Chorążewicz, Aurelia Oniszczuk - Czarkowska, Tomasz Jaworski, Emilia Lipińska, Joanna Pawłowicz - Radosz, Jerzy Topolski, Stanisław Trzciński, Tadeusz Kozak.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 108 poz 908 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn zm.).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany praw jazdy (DZ.U. Nr 69 poz. 640 z późn. zm.)
 
« powrót do poprzedniej strony