ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie prawa jazdyDrukuj informacjęSprawa: Wydanie prawa jazdy

Szczegóły informacji

Wydanie prawa jazdy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:04:15

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Joanna Krasińska

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Sposób załatwienia

Wnioski o wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy w pokoju Nr 205.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wymagane Dokumenty

1) Wniosek o wydanie uprawnień.
2) Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
3) Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4) Fotografia.
5) Opłata za wydanie prawa jazdy.
6) Dowód tożsamości.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

1. Katalog opłat związanych z wydawaniem i wymianą uprawnień do kierowania pojazdami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury (DZ.U. Nr 219 poz. 2162 z 2003r z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłaty ewidencyjnej z dnia 6 czerwca 2005r (DZ. U. Nr 103 poz. 870 z późn. zm.)

- opłata 70,00 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna

3. Obwieszcenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (DZ. U. Nr 253 poz. 2532 z późn. zm.)
- opłata skarbowa 5,00 zł + 0,50 zł załącznik.


Znaczki skarbowe i opłaty – kasa Starostwa Powiatowego, pok. 208.
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Szczytnie 88380005 - 589 - 37011 - 101 003 RBSD

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

1.Wykaz lekarzy uprawnionych do badań kierowców na terenie powiatu szczycieńskiego : Elżbieta Barczewska, Zdzisław Chorążewicz, Aurelia Oniszczuk - Czarkowska, Tomasz Jaworski, Emilia Lipińska, Joanna Pawłowicz - Radosz, Jerzy Topolski, Stanisław Trzciński, Tadeusz Kozak.


2. Fotografia - wyraźna o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji  lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z  zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r Dz.U. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zm.)

« powrót do poprzedniej strony