ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie karty wędkarskiejDrukuj informacjęSprawa: Wydanie karty wędkarskiej

Szczegóły informacji

Wydanie karty wędkarskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 10:37:52

Termin załatwienia

Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Wioletta Głąbowska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój Nr A 202

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 42

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pok. nr A 202,  tel. (089) 624 70 42
godzinach pracy urzędu.

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój Nr A 202

Wymagane Dokumenty

- wniosek,
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,
- jedno zdjęcie.

Czas realizacji

Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Opłaty

Opłata w kwocie 10 zł, którą należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Szczytnie

Tryb odwoławczy

Skarga do Starosty Szczycieńskiego.

Podstawa prawna

Art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750 ze zmianami).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony