ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AMDrukuj informacjęSprawa: Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Szczegóły informacji

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-07-13 11:26:54

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

inspektor Iwona Gut, młodszy referent Agnieszka Lemaniewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Telefon kontaktowy

(89) 624 70 16

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wnioski o wydanie prawa jazdy w pokoju nr 205

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego lub do pobrania na dole strony),
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii  AM,
 • Kserokopia karty motorowerowej oraz oryginał (do wglądu),
 • Dokument tożsamości (do wglądu).

Czas realizacji

Do 30 dni 

Opłaty

Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat. 
 
Opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) .
Nr rachunku 87 8838 0005 2001 0000 0589 0003. Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi

W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie. 
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Podstawa prawna

 • Art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.) .
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. Poz. 83).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Gut
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-13 11:26:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-13 11:26:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-11 12:27:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony