ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-07-13 11:22:58

Termin załatwienia

Do 2 dni roboczych

Osoba kontaktowa

inspektor Iwona Gut, młodszy referent Agnieszka Lemaniewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Telefon kontaktowy

(89) 624 70 16

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wnioski o wydanie prawa jazdy w pokoju nr 205

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności zezwolenia (dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego lub do pobrania na dole strony),
  • kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, 
  • kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, 
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne (nie dotyczy kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego oraz jednostek wykonujących zadania specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, posiadających zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym – kierowcy tych jednostek przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego),
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów. Należy również okazać prawo jazdy oraz dowód tożsamości. 

Czas realizacji

Do 2 dni roboczych

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia – 50 zł
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) .
Nr rachunku 87 8838 0005 2001 0000 0589 0003. Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku. 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Pstarosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

  • Art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1706) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Gut
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-13 11:22:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-13 11:22:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-13 12:43:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony