ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione poza granicą państwa w związku z wojną w 1939 rokuDrukuj informacjęSprawa: Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione poza granicą państwa w związku z wojną w 1939 roku

Szczegóły informacji

Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione poza granicą państwa w związku z wojną w 1939 roku

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 08:52:57

Termin załatwienia

Do 30 dni. Wydanie decyzji potwierdzającej fakt pozostawienia mienia określającej wartość tego mienia.

Osoba kontaktowa

Inspektor Dominik Żołobowski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 14, p. 8

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 64

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego. Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 14, p. 8

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o przyznanie ekwiwalentu, do którego należy dołączyć:
a) dowody potwierdzające pozostawienie nieruchomości oraz rodzaj i powierzchnię tych nieruchomości,
b) opis pozostawionych nieruchomości,
c) oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień do ekwiwalentu,
d) operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionych nieruchomości na dzień jej pozostawienia, jeśli wartość przekracza 100.000zł,
e) oświadczenie o wartości pozostawionych nieruchomości jeżeli ich wartość nie przekracza 100.000zł.
W przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca lub osoba wskazana przez właściciela pozostawionych nieruchomości, do wniosku należy dołączyć odpowiednio postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub oświadczenie właściciela.

Czas realizacji

Do 30 dni.
Wydanie decyzji potwierdzającej fakt pozostawienia mienia określającej wartość tego mienia.

Opłaty

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z póżn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Zlecenie wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość.
Zlecenia należy dokonać w takim okresie, aby przed przystąpieniem do realizacji ekwiwalentu operat szacunkowy był aktualny.

Podstawa prawna

64- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 1997 Nr 115, poz. 741 z późn. zm.),
- rozporządzenie rady ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz. U. z 1998 Nr 9, poz. 32).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor Serwisu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Popiało
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-11 08:45:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-11 08:52:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04 09:18:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony