ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja pojazdu / rejestracja czasowa pojazduDrukuj informacjęSprawa: Rejestracja pojazdu / rejestracja czasowa pojazdu

Szczegóły informacji

Rejestracja pojazdu / rejestracja czasowa pojazdu

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:04:09

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Rejestracja pojazdów - pok.204

Telefon kontaktowy

89 624 70 17

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Rejestracja pojazdów - pok.204

Wymagane Dokumenty

1) Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności);
2) Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był już zarejestrowany;
3) Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4) Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
5) W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a PORD, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu;
6) W przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawić:
 • dowód własności;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa  niebędącego państwem członkowskim;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; 
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wyskości 500 zł na konto:
BGK III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Opłata powinna być dokonana na wprowadzającego. W tytule opłaty należy podać nr VIN.
Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

7) Badanie techniczne pojazdu, jeżeli jest wymagane;
8) Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC;
9) Dowód tożsamości;
10) Pełnomocnictwo.

Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

- Dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
- Komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
- Nalepka kontrolna na szybę - 18,50 zł,
- Pozwolenie czasowe:
 • w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 13,50 zł,
 • w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 18,50 zł,
- Tablice rejestracyjne samochodowe - 80,00 zł,
- Tablice indywidualne - 1.000,00 zł,
- Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę - 40,00 zł,
- Tablica motorowerowa - 30,00 zł,
- Tablice zabytkowe samochodowe - 100 zł,
- Tablica zabytkowa motocyklowa - 50,00 zł,
- Karta pojazdu - 75,00 zł,
- Opłata ewidencyjna za wydanie:
 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł , 
 • pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
 • tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
 • nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
 • karty pojazdu - 0,50 zł.
Opłaty - kasa Starostwa Powiatowego, pok. 210.
Opłaty skarbowe w kasie Banku Spółdzielczego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Rejestracja pojazdów – pok. 204.
Poniedziałek - Piątek od godz.7:30 do godz.14:00 – wydawanie numerków. Interesanci z numerkami załatwiani są do godziny 14:30
Tel. 89 624 70 17

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2012.1137 z późn.zm.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - Dz.U.2014.1522 z późn. zm.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach - Dz.U.2014.1727 z późn. zm.
4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów - Dz.U.2003.230.2302 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu - Dz.U.2014.451 j.t. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego - Dz.U.2004.145.1542
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów - Dz.U.2014.431 j.t.
8.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego - Dz.U.2012.481
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności - Dz.U.2002.44.419 z późn. zm.
10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2015.783 z późn. zm.
11. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz.U.2015.140 z późn. zm.
12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych -  Dz.U.2013.392 z późn. zm.
13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.2006.59.421).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Schwartz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-16 12:50:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 12:04:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03 12:54:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
64245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony