ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąDrukuj informacjęSprawa: Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Szczegóły informacji

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2020-10-27 11:52:42

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Główny specjalista Ewa Karczewska

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokój 210

Telefon kontaktowy

89 624 70 53

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Osobiście lub przez pełnomocnika

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek
 2. Załączniki do winsoku:
  1. Oświadczanie pod odpowiedzialnością karną przedsiębiorcy, członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (Załącznik 8)
  2. Zaświadczenie o niekaralności z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem winsoku potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa wart. 5 c ust. 1 pkt 4 (nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy)
  3. Wykaz pojazdów z następującymi informacjami (Załącznik 5):
  4. Opłata za wydanie licencji

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

 1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:
  1. od 2 do 15 lat - 320 zł
  2. od 16 do 30 lat - 380 zł
  3. od 31 do 50 lat - 450 zł

   Opłatę powiększa się o 10% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd
    
 2. Za wydanie wypisu za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku – 1% opłaty jak za udzielenie licencji
 
Inne opłaty:
 
Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł
 
Opłata ewidencyjna:
Nie podlega

Uwagi

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji zmiany danych o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. (UE 1071/2009)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 t.j. ze zm.) 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j. ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-27 11:50:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-27 11:52:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27 11:52:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony