ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Drukuj informacjęSprawa: Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Szczegóły informacji

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 13:22:24

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Główny specjalista Ewa Karczewska

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokój 210

Telefon kontaktowy

89 624 70 53

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Osobiście lub przez pełnomocnika

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4: „w stosunku do zatrudnionych kierowców, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.”
  2. wykaz pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów, przeznaczonych do przewozów drogowych na potrzeby własne (Załącznik 5)
  3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów
  4. pełnomocnictwo, gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia - 500 zł.
 2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości - 100 zł.
 3. Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, pobiera się opłatę w wysokości - 25 zł.
 4. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się opłaty w wysokości - 10 zł.
 5. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, o której mowa w pkt 2.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego.

Uwagi

 • Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne; każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
  • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
  • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
  • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
  • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;
 • Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
 • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który wydał zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, zmiany danych o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania . Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia.
 
UWAGA: nie wydaje się wtórników zaświadczenia i wtórników wypisów z tego zaświadczenia

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2019.2140 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.110 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. 2017.1605 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumił Żugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 13:20:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 13:22:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27 12:40:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony