ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis instruktora i wykładowcy nauki jazdy do ewidencjiDrukuj informacjęSprawa: Wpis instruktora i wykładowcy nauki jazdy do ewidencji

Szczegóły informacji

Wpis instruktora i wykładowcy nauki jazdy do ewidencji

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 13:06:29

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Młodszy Referent Karol Furczak

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokoje: 201, 204, 205

Telefon kontaktowy

89 624 70 45

Adres e-mail

Miejsce odbioru

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokoje: 201, 204, 205

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.
2.Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj:
- prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
-prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
- prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
- prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T,
-prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.
3.Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.
4.Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
5.Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów.
6.Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę.
7.Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.
8.Aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
9.Opłata za wpis do ewidencji instruktorów.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów
tytułem: „opłata za wpis do ewidencji instruktorów (imię i nazwisko)”
 

Uwagi

Instruktorem jest osoba, która: 
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 
2) posiada prawo jazdy: 
a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat — dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A, 
b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat — dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, 
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B — dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii; 
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora; 
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora; 
5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu; 
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji. 
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: 
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, 
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, 
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 
8) jest wpisana do ewidencji instruktorów - wpis następuje na wniosek zainteresowanego, po zdaniu egzaminu. 
 
Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 
 
Wykładowcą jest osoba, która: 
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada za-świadczenie o jego ukończeniu; 
3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji. 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: 
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, 
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, 
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 
5) jest wpisana do ewidencji wykładowców. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumił Żugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 13:05:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 13:06:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-10 13:06:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony