ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnymDrukuj informacjęSprawa: Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-10-14 13:19:52

Termin załatwienia

w tym samym dniu wydanie pozwolenia czasowego

Miejsce załatwienia

Rejestracja pojazdów – pok. 204

Telefon kontaktowy

89 624 70 17

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Rejestracja pojazdów – pok. 204

Wymagane Dokumenty

W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wynikającej:

1) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, do zawiadomienia dołącza:
   a) dowód rejestracyjny
   b) kartę pojazdu, jeżeli była wydana
2) z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
   a) dowód własności podwozia lub ramy,
   b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostało sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,
   c) dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   d) kartę pojazdu, jeżeli była wydana
   e) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
   f) dowód rejestracyjny pojazdu
3) z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu do zawiadomienia dołącza się:
   a) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów
   b) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie
   c) dowód rejestracyjny
   d) kartę pojazdu, jeżeli była wydana
4) w przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się:
   a) dowód rejestracyjny pojazdu
   b) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi
   c) kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 
W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, stosuje się zasady jak w przypadku rejestracji pojazdu.

Czas realizacji

w tym samym dniu wydanie pozwolenia czasowego

Opłaty

- dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
- pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
- opłata ewidencyjna - 0,50 zł.
Opłaty - kasa Starostwa Powiatowego, pok. 210.
Opłaty skarbowe w kasie Banku Spółdzielczego.

Uwagi

Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym:
Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 2 właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek - Piątek od godz.7:30 do godz.14:00 – wydawanie numerków. Interesanci z numerkami załatwiani są do godziny 14:30.
Rejestracja pojazdów – pok. 204.
Tel. 89 624 70 17

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2012.1137 z późn.zm.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2015.783 z późn. zm.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - Dz.U.2014.1522 z późn. zm.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów - Dz.U.2003.230.2302 z późn. zm.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Schwartz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-14 13:19:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-14 13:19:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03 13:08:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony