ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Drukuj informacjęSprawa: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Szczegóły informacji

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:35:12

Termin załatwienia

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Osoba kontaktowa

inspektor Lidia Kesler- Tłoczkowska

Miejsce załatwienia

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczytnie - pok. nr 117A

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 22

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Starostwa (pokój 214, II piętro), natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do pokoju 117A (I piętro, tel. nr (089) 624 70 22).

Miejsce odbioru

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczytnie - pok. nr 117A

Wymagane Dokumenty

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Czas realizacji

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr. 225, poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

  • właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami w tym techniczno budowlanymi i Polskimi Normami,

  • jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zam.) , § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1131).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Żyłka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 12:16:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 12:35:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 11:22:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony