ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicyDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy

Szczegóły informacji

Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:03:50

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Napiwodzka-Suchowiecka

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny, pokój 214

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 27

Adres e-mail

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /glyi07x35d/SkrytkaESP

Sposób załatwienia

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
   Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
  3. Przesłać przez ePUAP.
  Doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym przy użyciu konta w ePUAP na skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Szczytnie w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy użyciu poczty lub złożeniem bezpośrednio.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 

Miejsce odbioru

 1. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu następujących chorób zakaźnych: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
  Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

Czas realizacji

Niezwłocznie wydawana jest decyzja o wydaniu pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa lub decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia.

Opłaty

Decyzja jest wolna od opłaty skarbowej – część III, poz. 44, pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwagi

 1. Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:
  1. Pozostały małżonek(ka).
  2. Krewni zstępni: dziecko, wnuk, prawnuk.
  3. krewni wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.
  4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa: siostrzeniec, siostrzenica, bratanek, bratanica.
  5. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia: teść, teściowa.
  6. Pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 1-6.
 2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również:
  1. Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.
  2. Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
  3. Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
  Ww. osoby, instytucje i organy państwowe są również uprawnione do wnioskowania o sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
 3. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
  1. Być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie.
  2. Posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
  3. Posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu.
  4. Posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.
  5. Posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
   Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.
 4. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 5. Punkty 3 i 4 nie mają zastosowania do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych RP.
 6. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
 7. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1947).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Krassowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Napiwodzka-Suchowiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 11:58:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 12:03:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-11 13:26:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony