ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołoweDrukuj informacjęSprawa: Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Szczegóły informacji

Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 10:37:48

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

inspektor Jan Sikora

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr  A 202

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 42

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr  A 202

Wymagane Dokumenty

Wniosek winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek określenie rodzaju klęski, oraz termin rozpoczęcia odnowienia.
Do wniosku należy dołączyć:
- opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Opłaty

opłata skarbowa w kwocie 10 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zmianami).

« powrót do poprzedniej strony