ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji paliw Total ( działka nr 72/1, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo), istniejącym wylotem do Kanału Domowego zlokalizowanego na działce nr 28, położona w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-27 15:04:47 przez Marek Dudo

Załączniki