ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. „Pamięć dziedziczona - teatr miejsca”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-22 12:31:32 przez Marek Dudo

Akapit nr - brak tytułu

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. „Pamięć dziedziczona – teatr miejsca”.
 
Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj, do dnia 29 października 2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
  • pisemnie do Wydziału Promocji i Współpracy na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: Wydział PR.,
  • lub elektronicznie na adres:

Załączniki