ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia przebiegu granic/ wznowienia/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 185, 192 położonych w obrębie Lipowiec, gmina Szczytno z działkami sąsiednimi.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-19 14:44:42 przez Marek Dudo

Załączniki