ˆ

Budżet 2007

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-16 08:13:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Plan budżetu na rok 2007

Uchwała Rady Powiatu Nr IV/21/2007 z dnia 07.02.07r
Objaśnienia do planu budżetu powiatu na 2007r
Plan dochodów na 2007r.
Plan wydatków na 2007r.
Zalącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załacznik nr 11
Załącznik nr 12
Załacznik nr 13
Załącznik nr 14
Załacznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 16a

Zmiany budżetu powiatu 2007

Uchwała Rady Powiatu Nr v/35/2007 z dnia 25.04.07r.
Uchwała Rady Powiatu Nr VI/47/2007 z dnia 26.06.07r.
Uchwała Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07r.
Uchwala Rady Powiatu Nr VIII/60/2007 z dnia 13.09.07r.
Uchwala Rady Powiatu Nr IX/62/2007 z dnia 29.10.07r.
Uchwała Rady Powiatu Nr X/66/2007 z dnia 11.12.07r
Uchwała Rady Powiatu Nr XI67/2007 z dnia 28.12.07r

Sprawozdanie RB NDS I kwartal 2007