ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/259/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVII/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/258/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVII/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/257/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVII/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/256/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXXVII/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/255/2022 w sprawie delegowania radnych do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXVII/255/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/254/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Szczytno na dofinansowanie zadania bieżącego w ramach cyklu imprez promocyjno - kulturalnych „Letnie Granie – Szczytno 2022”
Nr aktu prawnego
XXXVII/254/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/253/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/252/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XXXVII/252/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVI/251/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr Nr XXXVI/250/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Czerwona Pigułka dotyczącego nieprawidłowości w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXVI/250/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji