Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/347/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Szczycieńskiemu realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, na rzecz mieszkańców Powiatu Przasnyskiego w zakresie interwencji kryzysowej, polegającego na udzieleniu w uzasadnionych sytuacjach schronienia dla osób będących w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XLIX/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/346/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obsza-rze Powiatu Szczycieńskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wyko-nania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XLIX/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/345/2023 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/344/2023 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIX/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/343/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034
Nr aktu prawnego
XLIX/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/342/2023 w sprawie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Nr aktu prawnego
XLIX/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/341/2023 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIX/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/340/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
Nr aktu prawnego
XLIX/340/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLVIII/365/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
Nr aktu prawnego
XLVIII/365/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLVIII/339/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/334/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLVIII/339/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji