ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzenie czynności w zakresie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXVIII/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/201/2021 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Program Działań Profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie szczycieńskim na lata 2021-2026”.
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXVIII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/198/2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XXVIII/198/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/197/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXVIII/196/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji