Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1111
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXIV/206/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1112
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia w zakresie realizacji zgodnie z wnioskiem oraz trwałości projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie"
Nr aktu prawnego
XXXIV/205/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1113
Data podjęcia
2010-07-22
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXIII/204/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1114
Data podjęcia
2010-06-23
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007 - 2013
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1115
Data podjęcia
2010-06-23
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań
Nr aktu prawnego
XXXII/202/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1116
Data podjęcia
2010-06-23
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157/XVIII/04 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej przy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXII/201/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1117
Data podjęcia
2010-06-23
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXII/200/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1118
Data podjęcia
2010-06-23
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1119
Data podjęcia
2010-06-23
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczycieńskiego za okres pierwszego półrocza roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1120
Data podjęcia
2010-06-23
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/197/2010
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji