ˆ

Uchwały Zarządu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/219/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Powiatu w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXI/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/218/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu szczycieńskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXXI/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/5 położonej w obrębie Małszewo gmina Jedwabno
Nr aktu prawnego
XXXI/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/215/2021 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”
Nr aktu prawnego
XXXI/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/214/2021 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/214/2021
Status
Zmieniony
Lp: 47
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/213/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXI/213/2021
Status
Zmieniony
Lp: 48
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/212/2021 w sprawie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/211/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/210/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034
Nr aktu prawnego
XXXI/210/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji