ˆ

Uchwały Zarządu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozogi z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasym z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Powiat Szczycieński zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XXIV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2020r.
Nr aktu prawnego
XXIV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.
Nr aktu prawnego
XXIV/163/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji