ˆ

Uchwały Zarządu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu dla Domu dla Dzieci w Pasymiu
Nr aktu prawnego
VI/50/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia placówki wielofunkcyjnej Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu w placówkę socjalizacyjną pod nazwą Dom dla Dzieci w Pasymiu
Nr aktu prawnego
VI/49/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Nr aktu prawnego
VI/48/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
VI/47/2007
Status
Zmieniony
Lp: 1315
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/46/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/45/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie desygnowania przedstawiciela do reprezentowania powiatu szczycieńskiego w stowarzyszeniu "Związek Kurpiów"
Nr aktu prawnego
V/44/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłat za usuwanie z dróg i parkowanie pojazdów na parkingu wyznaczonym przez Starostę Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
V/43/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/42/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/41/2007
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji