ˆ

Uchwały Zarządu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1271
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia między Powiatem Szczycieńskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczytnie o wspólnej realizacji zadań pn.: -"Modernizacja oddziału ginekologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie" -"Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie" -"Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XVI/107/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1272
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia między Powiatem Szczycieńskim a Stowarzyszeniem Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie o wspólnej realizacji zadania pn.: "Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej"
Nr aktu prawnego
XVI/106/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1273
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi o wspólnej realizacji zadania pn. "Renowacja wysypiska śmieci w Linowie"
Nr aktu prawnego
XVI/105/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1274
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XVI/104/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1275
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XVI/103/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1276
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XVI/102/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1277
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVI/101/2008
Status
Zmieniony
Lp: 1278
Data podjęcia
2008-10-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XVI/100/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1279
Data podjęcia
2008-09-16
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Podziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszchnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie"
Nr aktu prawnego
XV/99/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1280
Data podjęcia
2008-09-16
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XV/98/2008
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji