ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1121
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
V/35/2007
Status
Zmieniony
Lp: 1122
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Nr aktu prawnego
V/34/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1123
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
V/33/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1124
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za 2006 rok
Nr aktu prawnego
V/32/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1125
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyboru delegata Powiatu Szczycieńskiego do Związku Powiatów Polskich
Nr aktu prawnego
IV/31/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1126
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Nr aktu prawnego
IV/30/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1127
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia zasadności skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie
Nr aktu prawnego
IV/29/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1128
Data podjęcia
2007-02-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007
Nr aktu prawnego
IV/28/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1129
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
IV/27/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1130
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przekazania zadania z zakresu właściwości Powiatu Szczycieńskiego do prowadzenia Gminie Rozogi jako zadania własnego
Nr aktu prawnego
IV/26/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji