ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1031
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku
Nr aktu prawnego
III/14/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1032
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Nr aktu prawnego
III/13/2006
Status
Zmieniony
Lp: 1033
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok
Nr aktu prawnego
III/12/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1034
Data podjęcia
2006-12-21
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu powiatu
Nr aktu prawnego
II/11/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1035
Data podjęcia
2006-12-21
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku
Nr aktu prawnego
II/10/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1036
Data podjęcia
2006-12-21
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok
Nr aktu prawnego
II/9/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1037
Data podjęcia
2006-12-21
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie składu osobowego komisji stałych
Nr aktu prawnego
II/8/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1038
Data podjęcia
2006-12-21
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
II/7/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1039
Data podjęcia
2006-12-21
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania Starosty Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
II/6/2006
Status
Zmieniony
Lp: 1040
Data podjęcia
2006-11-30
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
Nr aktu prawnego
I/5/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji