ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/280/2022 w sprawie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
XLI/280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI//279/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLI/279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/278/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XLI/278/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/277/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/270/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XLI/277/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XL/276/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczycieński dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
XL/276/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XL/275/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/245/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XL/275/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XL/274/2022 w sprawie przeniesienia prawa własności
Nr aktu prawnego
XL/274/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XL/273/2022 w sprawie przekazania Gminie Rozogi zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1520N Rozogi – Kowalik - Ciesina w kilometrażu od km 3+780 do km 4+310
Nr aktu prawnego
XL/273/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XL/272/2022 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”
Nr aktu prawnego
XL/272/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XL/271/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XL/271/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji