ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXIX/206/2021 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXIX/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXIX/205/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/162/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XXIX/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXIX/204/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXIX/203/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXIX/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzenie czynności w zakresie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXVIII/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/201/2021 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Program Działań Profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie szczycieńskim na lata 2021-2026”.
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXVIII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/198/2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XXVIII/198/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/197/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/197/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji