ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XXII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXI/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego”
Nr aktu prawnego
XXI/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
uchwała w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu szczycieńskiego na realizację projektu współfinasowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego”
Nr aktu prawnego
XXI/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XXI/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieruchomości gruntowych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Nr aktu prawnego
XX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/141/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji