ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/5 położonej w obrębie Małszewo gmina Jedwabno
Nr aktu prawnego
XXXI/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/215/2021 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”
Nr aktu prawnego
XXXI/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/214/2021 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/214/2021
Status
Zmieniony
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/213/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXI/213/2021
Status
Uchylony
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/212/2021 w sprawie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/211/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/210/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034
Nr aktu prawnego
XXXI/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXX/209/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXX/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXX/208/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXX/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXIX/207/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Szczycieńskiego.
Nr aktu prawnego
XXIX/207/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji