ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/226/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/225/2022 w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Nr aktu prawnego
XXXIII/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/224/2022 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego do roku 2030”
Nr aktu prawnego
XXXIII/224/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/223/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/222/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIII/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/221/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XXXIII/221/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/220/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/220/2021
Status
Zmieniony
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/219/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Powiatu w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXI/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/218/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu szczycieńskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXI/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXXI/217/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji