ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozogi z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasym z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Powiat Szczycieński zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XXIV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2020r.
Nr aktu prawnego
XXIV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.
Nr aktu prawnego
XXIV/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XXIV/162/2021
Status
Zmieniony
Lp: 60
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/161/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji